• វាយឧបករណ៍ជំនួយ A ទៅ B (ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅកុំព្យូទ័រ)

    ចុងផ្សិតដែលមានភាពជាក់លាក់ផ្តល់នូវការបន្ធូរភាពតានតឹងដ៏ល្អ


  • ដាក់​ចូល​ហើយ​លេង

    លក្ខណៈពិសេស: យូអេសប៊ី 2.0 ប្រភេទ A To Type កំពង់ផែ B 1 30 កេស * 4C Bains Braids, OD3.5, ប្រភេទផ្សិតប្រវែង = 1 ម។